Wykaz wydziałów

Zasięg Terytorialny:

miasto Gostyń oraz gminy: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Krzemieniewo, Pępowo, Piaski, Pogorzela, Poniec 


I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Nowak

Adres:

63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek B, I piętro , pokój: 22

Telefon:
65 521 44 10
65 521 44 11
65 521 44 12
65 521 44 13

Fax:
65 575 85 72

Email:
cywilny@gostyn.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek:      7:30 – 18:00 
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
codziennie:  8:00 – 15:00

Właściwość Wydziału:

Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne

 

II Wydział Karny

 Przewodniczący Wydziału - SSR Leszek Antkowiak
Kierownik Sekretariatu - Elżbieta Ciążyńska

Adres:

63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek A, I piętro , pokój: 12

Telefon:
65 521 44 20
65 521 44 21

Fax:
65 575 85 70

Email:
karny@gostyn.sr.gov.pl

Należności sądowe

Telefon:
65 521 44 26

Wykonawstwo

Telefon:
65 521 44 22

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek:      7:30 – 18:00 
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
codziennie:  8:00 – 15:00

 

Właściwość Wydziału:

Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału - SSR Andrzej Niewrzęda
Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Krawiec

Adres:

63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek A, I piętro , pokój: 15

Telefon:
65 521 44 30

Fax:
65 575 85 77

Email:
rodzinny@gostyn.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek:      7:30 – 18:00 
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
codziennie:  8:00 – 15:00

 

Właściwość Wydziału:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego:

  • Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty.
  • Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
  • Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
  • Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - Starszy referendarz Monika Grochulska
Kierownik Sekretariatu - Magdalena Smektała

Adres:

63-800 Gostyń, ul. Sądowa 1
budynek A, parter, pokój: 5

Telefon:
65 521 44 40
65 521 44 41
65 521 44 42
65 521 44 43
65 521 44 44

Fax:
65 575 85 75

Email:
ksiegiwieczyste@gostyn.sr.gov.pl

Godziny urzędowania sekretariatu:

poniedziałek:      7:30 – 18:00 
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
codziennie:  8:00 – 15:00

 

Właściwość Wydziału:

Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Rejestr zmian dla: Wykaz wydziałów