E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny
Sądu Rejonowego w Lublinie.
System dostępny na stronie sądu służy do:

     - wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
     - elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism
       procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
     - uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
     - weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzuli wykonalności


Przejdź na stronę e - Sądu